Bezpieczeństwo

  • Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień Klientów oraz inne gromadzone przez www.scrapbutik.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są nikomu odsprzedawane ani udostępniane.
  • W czasie korzystania z www.scrapbutik.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail oraz niezbędne informacje, potrzebne do zrealizowania zamówienia.
  • Niepodanie wymaganych danych spowoduje brak realiazacji usługi, której dotyczyły.
  • Każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do sklepu. Dane można przeglądać i zmieniać.
  • Strona www.scrapbutik posiada certyfikat SSL