Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Scrap Butik. Sklep działa pod firmą Scrap Butik Małgorzata Salamon Sikorskiego 50a, 73-110 Stargard Szczeciński, NIP 8541355138, NIP EU PL8541355138, REGON 321173841

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym scrapbutik.pl – zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu.
 3. Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie, niezbędne jest aby Kupujący wypełnił formularz rejestracyjny – podając niezbędne dane.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 5. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie.
 7. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 7 dni od jego złożenia – system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.
 8. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 9. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 10. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych wysłać Kupującemu zamówione artykuły – zgodnie z zamówieniem. Czas wysyłki może ulec zmianie w okresach dużej ilości wysyłek. Chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach. Sobota i niedziela nie są dniami roboczymi.
 11. Zamówione artykuły są dostarczana Kupującemu za pośrednictwem Firm Kurierskich lub bezpośrednio w siedzibie firmy.
 12. Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia aż do momentu jej wysłania przez Sprzedającego.
 13. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu. Są podane z złotych polskich.
 14. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
 15. Do zamówienie dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.
 16. Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 17. W przypadku nie otrzymania przesyłki do 14 dni od informacji o jej wysłaniu – Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w nieprzekraczalnym terminie do 20 dni, aby można było zareklamować przesyłkę. Żaden przewoźnik nie uzna reklamacji, która była realizowana w odległym czasie.
 18. Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka została dostarczona w stanie uszkodzonym wskazującym na uszkodzenie zawartości.
 19. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów  z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu .    Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym informując, go o fakcie odstąpienia i przesłać zwracane towary.
 20. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zakupu zwróconych artykułów.  Zwrot kosztów zakupionych artykułów z kosztami  przesyłki – odbywa się poprzez przelew na konto bankowe Kupującego.
 21. W przypadku, gdy Kupujący poda błędny lub niepełny adres wysyłki lub gdy Kupujący nie odbierze przesyłki w terminie i wróci ona do Sprzedającego – Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów opłaty pocztowej zwrotu przesyłki oraz kosztów ponownego wysłania przesyłki do Kupującego. W przypadku, kiedy Kupujący odmówi poniesienia tych kosztów Sprzedający zwraca Kupującemu wyłącznie koszty towarów, bez kosztów przesyłki.
 22. Sprzedający w każdej chwili może rozwiązać umowę z Kupującym bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty zakupu Kupującemu.
 23. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.
 24. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 25. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian
 26. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 27. Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.
 28. Sklep Scrap Butik jest płatnikiem podatku VAT Do każdego zamówienia wystawiana jest  na życzenie klienta faktura vat.

Korzystanie ze stron sklepu Scrap Butik jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności.

Polityka Prywatności